درباره ما

در سالهای اخیر زیست بوم کارآفرینی در کشور رشد قابل توجهی داشته است و بسیاری از جوانان بااستعداد و خلاق ایرانی درپی  تبدیل ایده های نوآورانه خود به کسب و کارهایی ارزش آفرین هستند. بی تردید تامین مالی به موقع این کسب و کارها با توجه به نیاز و مرحله رشد آن ها و البته با استفاده از ابزارهای مناسب نقش انکارناپذیری در موفقیت این کسب و کارهای نوپاخواهد داشت

 

از سوی دیگر سرمایه گذاران و نهادهای مالی با مشاهده تغییرات محسوسی که در ماهیت کسب و کارها در حال رخ دادن است، تمایل زیادی به سرمایه گذاری در کسب وکارهای نوآورانه و فناورانه پیدا کرده اند.

 

اینوستوران یک پلتفرم سرمایه پذیری جمعی مبتنی بر سهام است که ارتباط میان سرمایه گذاران و موسسین کسب و کارهای نوپا که به دنبال سرمایه گذار هستند را تسهیل می کند. در این پلتفرم استارت آپ ها می توانند کسب و کار خود را به شبکه سرمایه گذاران داخلی و بین المللی ما معرفی کنند و از خدمات متنوع مشاوره ای ما در مسیر جذب سرمایه بهره مند گردند.

 

سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذاران فرشته صفت، شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و شرکت های تامین سرمایه می توانند با عضویت در شبکه سرمایه گذاران اینوستوران با فرصت های سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا آشنا شوند و ضمن بررسی اسنادی که در وب سایت بارگذاری شده است از نزدیک با موسسین این کسب و کارها ارتباط برقرار کنند.

 

مهمترین مزیت این پلتفرم برای سرمایه گذاران کم کردن زمان و هزینه شناسایی و  ارزیابی استارت آپ ها می باشد. ضمن اینکه این امکان برای سرمایه گذاران فراهم خواهد شد تا با سرمایه گذاری مشترک در استارت آپ ها از طریق این پلتفرم ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند.