نادر نصر
آذربایجان شرقی
داوود شیخان
آذربایجان شرقی
عادله میراسمعیلی
در یک شرکت سرمایه گذاری کار می کنم.
تهران
مژده شادنام شادنام
آذربایجان شرقی
مصطفی نقی پورفر
آذربایجان شرقی
negar saedi
مادانشجویان ارشد دانشگاه خوارزمی تهران هستیم که به...
تهران
 • صندوق سرمایه گذاری
 • خدمات مالی
 • اینترنت اشیا
 • تجارت الکترونیک
 • اینترنت (خدمات)
 • فناوری های مالی
 • بازی
 • موبایل
 • راهکارهای سازمانی
 • گردشگری
 • مشاوره املاک
 • حمل‌ونقل
Smartup
تهران